O diele: Projekt zoskupenia Gourounaki realizujúci cyklus improvizačných udalostí v sonátovej forme s tematicky definovaným materiálom. Hlavnou témou prvej sonáty je manipulácia v mnohorakých podobách. Kontrastná téma z odkazu Imannuela Kanta dopĺňa obraz racionálnej túžby po prirodzenej blaženosti.
(http://www. a4. sk)

Prvé uvedenie na Slovensku

17. 2. 2007, A4, Nultý priestor, Bratislava, SK
X