Prvé uvedenie na Slovensku

27. 5. 2007, Nový evanjelický kostol, Legionárska ul., Bratislava, SK
INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Eva Hornyáková (s), Nao Higano (s), Eva Šušková (ms), Matúš Trávniček (b), Petra Záhumenská (s), Anima Cantanda, Bratislavskí komorní sólisti, Martin Mikuš (br), Adrian Kokoš (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

21. 6. 2007, Smetanova Litomyšl, Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim, CZ
INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Eva Hornyáková (s), Nao Higano (s), Lucia Duchoňová (ms), Matúš Trávniček (b), Petra Záhumenská (s), Martin Mikuš (br), Anima Cantanda, Bratislavskí komorní sólisti, Adrian Kokoš (dir.)
X