Časti diela:
Sending a Message (Sunrise - Sunset) - Poslanie odkazu (Východ-Západ)
I Speak Your Language - Rozprávam tvojím jazykom
Rain Falls on All Heads - Dážď padá na všetky hlavy
We Live Together - Žijeme spolu

X