O diele:

Venované Anaconda Ensemble.

Anaconda, hudobná hra pre inštrumentálny súbor, je založená na krátkom tematickom fragmente z kanadskej národnej hymny O Canada (anagram = a[n]aconda). Hra sa rozvíja na princípe výmeny medzi dvomi komplementárnymi procesmi: procesom uvoľnenia a procesom napätia. Tieto dve sily vytvárajú energiu, ktorá udržuje interakciu medzi hráčmi ako v prípade dýchacieho metabolizmu.

Hra sa môže začať jednoducho dvojicou nástrojov a postupne smerovať k náročnejšej štruktúre pri udržaní synchronizácie hry počas pribúdajúceho počtu hráčov.


(autor, uvedené v rámci štúdie MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie. In: Slovenská hudba 36, 2010/1, s. 47.)

Časti diela:
Dance i
Anaconda 1
Dance ii
Anaconda 2
Dance iii
Anaconda 3
Dance iv

X