O diele: Venované Therese Rosasovej a Cesarovi Reyesovi.

X