Prvé uvedenie na Slovensku

6. 12. 2007, Dom umenia, Košice, SK
INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Eva Hornyáková (s), Martin Babjak (br), Július Klein (cl), Jerzy Swoboda (dir.)
X