O diele:

Názov skladby je vec záhadná. Niekedy vznikne spontánne, na začiatku, stane sa východiskom pre všetko ostatné, inokedy sa rodí počas práce nad skladbou, ale nezriedka sa vynorí až po jej dokončení, ba neraz až s istým časovým odstupom... V prípade skladby Nice sa názov vynoril najprv ako reakcia na objednávateľa, (Festival peknej hudby v Štiavnici), neskôr sa naň nabaľovali ďalšie asociácie a významy, ktoré napokon prirodzene vyústili do rozjímania nad tým, čo vo svojej podstate ukrýva slovo „pekné“...
Východiskový materiál som odvodil z dvanásťtónového radu, ktorý Webern použil k napísaniu zvukovo asketickej, ale farebne bohatej Symfónie op. 21, časť zvukovej predstavy sa naopak viazala k drsnej výrazovosti mnohých Xenakisových skladieb. Spôsob, akým s materiálom narábam, ako aj zvuková predstava, ktorá – myslím si – napokon v skladbe prevážila však odkazuje skôr k hudbe Cagea, Feldmana, alebo Browna.
Je to teda tak trochu akoby ‘hudba o hudbe‘ týchto skladateľov, z ktorých už ani jeden nie je medzi nami, ktorých umenie však obsah slova „pekné“ obohacuje o úplne nové dimenzie...


(autor, in: booklet k CD "Nice", Pavlík records PA 009-2/9, s. 9.)

Prvé uvedenie na Slovensku

17. 10. 2009, Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
INTERPRETI: Fama Q
X