O diele:

Meditáciu pre flautu a klavír venujem pamiatke môjho učiteľa Ivana Paríka. Keďže ide o experimentálnu kompozíciu, dovolím si uviesť princípy výstavby, rovnako možnosti interpretačného prevedenia.
Kompozícia patrí do série skladieb (Music for tape and various instruments, Mantra, Proposal for piece (peace?) ...pre štvorručný klavír... ), stavebne založených na syntéze kompozičných a improvizačných princípov. Jednotiacim prvkom je spoločný redukujúci činiteľ, obmedzená plocha kompozičného záznamu, resp. je potrebné, aby zápis skladby vošiel na obojstranný hárok A3. Kvôli ekonomickému využitiu plochy využívam popri tradičnom zápise tiež kresbu, maľbu, slovné a znakové pokyny. Túto koncepciu som nazval, hudba na limitovanej ploche.
Predpokladám, že moje hudobno-vyjadrovacie prostriedky sú jazykom bežného stredoeurópskeho skladateľa, reflektujúceho rôzne časové a štýlové vrstvy tradície i rozmanitosti hudobného univerza. Vo svojich posledných kompozíciách sa snažím o zavedenie flexibilnej intencionality makroformy, v zmysle zapojenia interpretov, prípadne iných entít do výstavby. Ide o javy, myšlienkové konštrukcie, využívajúce porovnanie predstavy celku, nakomponovaného tradičným spôsobom s predstavou výsledku dosiahnutého použitím určitej konceptuálnej metódy. Tieto vytváram s cieľom zapojenia „dionýzskych“ prvkov do „apolónskej“ konštrukčne tradičnej schémy komponovania. Pod dionýzskym vnímam skutočnosť, že zdanlivo nesúvisiace prvky-živly, narúšajú tradičný model komponovania.
Možnosti postupov, ktoré uvádzam sú následovné: použitie rôznych druhov improvizátorských idiómov, schizoidná kompozícia (písanie jednej skladby v istej fáze rôznymi autormi bez vzájomnej spätnej väzby), hudobno-kompozičná transformácia a purifikácia vlastného lyrického textu, postavenie dirigenta na pódiu do roly skladateľa, možnosti súvisiace s novými médiami, meditačný, či zmyselno-extatický hedonizmus. V budúcnosti je mojím cieľom dopracovať sa k čistej kompozícii.
Pri písaní skladby pre môjho profesora som premýšľal, meditujúc o jeho smrti, čím by som mu urobil radosť. Chvíľami som sa obklopoval jeho obľúbeným svetom hôr, Weberna, dobrého bieleho vína, židovských vtipov a kultúry. Pri pozorovaní prepisu 10-tich božích mien (Ehieh, Iah, Iehovah, El, Eloha, Elohim, IHVH, Šadai, Elohim Sabaoth, Adonai) ma upútali kombinácie opakujúcich sa písmen. Rozhodol som sa k jednotlivým písmenám nakomponovať samostatný hudobný úsek. Tieto úseky spájam do jednotlivých slov-božích mien. Výber, poradie a počet mien pri prevedení neriešia štandardným dohovorom interpreti, resp. interpreti so skladateľom, ale hráči sa pokúšajú o telepatickú komunikáciu vzájomne, alebo s ....?
Verím, že táto náhoda s potencialitou poriadku alebo poriadok s potencialitou náhody, sa ako princíp Ivanovi Paríkovi páči. Úprimne dúfam, že som týmto činom nezneuctil druhé božie prikázanie.


(autor)

Prvé uvedenie na Slovensku

10. 2. 2008, Mirbachov palác, Bratislava, SK
INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Ivan Buffa (pf)
X