O diele:

Suitu pre Igora som venoval pamiatke výborného mladého huslistu a adepta kompozície Igora Garvanského, ktorý za dosiaľ neobjasnenej tragickej udalosti zahynul pred troma rokmi (13. 11. 2005) počas študijného pobytu v Obeschützene. Jeho prvé tri opusy vyšli už tlačou v Hudobnom fonde (uviedli ich na koncerte "Warchalovci"), zo štvrtého klavírneho opusu však stihol napísať len Introdukciu. Toto zmysluplné torzo ma inšpirovalo k vzniku dvojautorskej (Garvanský-Valenta) klavírnej Malej suity (quasi passacaglie), v ktorej som úplne citoval jeho úvod. V ďalších častiach, ktoré náznakovo ilustrujú jeho život, som tematicky vychádzal jednak z úvodného motívu, jednak z niektorých harmonicko-tektonických postupov. Neskôr som toto dielko prepracoval i do niekoľkých inštrumentačných transkripcií, ktoré (nakoľko v nich už išlo i o viaceré zmeny), som nazval novým horeuvedeným názvom. Na záver som pripojil svoj chorál napísaný v dávnejšej minulosti, ktorý tiež nadväzuje na motív Igorovej Introdukcie a ktorého textový obsah plne vystihuje i jeho životné krédo.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2008, s. 21.)

Časti diela:
Introdukcia (podľa Igorovho originálu)
Toccatina (Rozlet poznania)
Romanca (Túžba mladosti)
Finale (Zlomený rozlet)
Epilóg (Chorál)

X