O diele:

Aphorisms (Aforizmy) symbolicky vyjadrujú potrebu kontaktu s podstatou nehmotnej myšlienky. Snaha uchopiť krásu jej abstraktných línií je vtkaná do "hmatateľných" tvarov, ktoré vyrastajú z pomerne krátkych a ďalším rozvíjaním sa už nerozptyľujúcich tém. Geometricky konzekventná priamočiarosť hudobných myšlienok, plná zámerne obnaženej zvukovosti, nachádza ekvivalent obsahu a formy v literatúre v podobe aforizmov anglického spisovateľa, básnika, historika a kresťanského mysliteľa Gilberta Keitha Chestertona (1874 - 1936). Niekoľko vybraných aforizmov tvorí motto k jednotlivým častiam rovnomennej skladby: 1. „Najväčšie potešenie nájde vždy ten, kto nehľadá.“ 2. „Nenávisť je krásna, pokiaľ nenávidíme ošklivosť duše.“ 3. „Radosť v živote nie je intermezzo, ale život sám je krátka epizóda v nekonečnej radosti.“ 4. „Každému, komu nezmäkne srdce, zmäkne nakoniec mozog.“ 5. „V prítomnosti veľkého človeka sa ľudia cítia malí; v prítomnosti skutočne veľkého človeka sa všetci cítia veľkí.“


(autor, in: booklet k CD "Cantico delle Creature")

Prvé uvedenie na Slovensku

12. 11. 2010, Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

26. 6. 2014, Teatr Rozbark, Bytom, PL
INTERPRETI: Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Makowski (dir.)
X