Prvé uvedenie na Slovensku

5. 7. 2009, Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK
INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Katarína Krčmárová (s), Mária Eliášová (s), Matúš Tomko (b), Peter Ďúrovec (br), Ján Kapala (br), Mária Schlosserová (act ), Štátna filharmónia Košice, Adrian Kokoš (dir.)
X