O diele:

Odkedy sa venujem improvizovanej hudbe, azda hlbšie ako predtým si uvedomujem zmysel Cageovho radikálneho pohľadu na vzťah skladateľ – interpret (- poslucháč), ktorý začal uplatňovať vo vlastnej tvorbe otvorených partitúr a konceptov na prelome 40-tych a 50-tych rokov minulého storočia. Cage mal to šťastie, že spolu s ním do tejto novej situácie vstupovali interpreti, ktorým boli takéto idey blízke a s radosťou „osídlili“ priestor, ktorý im v hudobno-tvorivom procese „uvoľnil“. A aj keď Cage – v zmysle v akom to chápeme dnes – vlastne nikdy neimprovizoval a ani vo svojich partitúrach improvizáciu priamo neumožňoval, svojím postojom k úlohe interpreta nepriamo ovplyvnil celú oblasť, ktorej sa od 60-tych rokov hovorí intuitive, či improvise music.
Pokiaľ ide  o mňa, v minulosti som mimoriadne úzkostlivo dbal o to, aby som interpretovi naplánoval každý detail vo všetkých parametroch skladby. Postupne som však prestal v takomto precíznom spôsobe vidieť zmysel a začal byť otvoreným voči variantným riešeniam mojich skladieb a konceptov zo strany interpreta. Určite ma v tomto smerovaní okrem Cagea ovplyvnila aj vlastná skúsenosť s kreatívnymi interpretmi, ktorým som v tejto oblasti mohol a stále môžem dôverovať. S týmto postojom som pracoval aj na skladbe pre Attiho Tverďáka.
V názve E [for e.g.] sa ukrýva niekoľko asociácií, ktoré sa počas premýšľania o jej koncepcii a charaktere vo mne vynárali (E ako fantastická undergroundová kapela z Brna, E ako môj kolega a priateľ Elliott Sharp, E ako ladenie, E ako extáza, elégia, experiment, epitaf, emancipácia, emócia, eufória ...). S radosťou zverujem variantné riešenia, ktoré sa ponúkajú v druhom a treťom úseku môjho „éčka“ do rúk Attiho a ďalších, ktorí si ho (možno niekedy v budúcnosti) vezmú (za svoje)...


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2014, s. 19.)

Prvé uvedenie na Slovensku

4. 10. 2009, (New) Music at Home, Synagóga, Šamorín, SK
INTERPRETI: Attila Tverďák (elgui)
X