O diele:

Prvé sláčikové kvarteto a mol, op. 8 slovenského skladateľa Alexandra Moyzesa vzniklo v roku 1929 a tvorí dôležitú súčasť procesu kryštalizácie domácej hudobnej moderny na prelome 20. a 30. rokov nášho storočia. Autor po skončení majstrovskej triedy kompozície uplatnil v tomto diele nadobudnuté technické skúsenosti, najmä myšlienkovo-stavebnú prepracovanosť, ktorá smerovala k tvorbe zložitých tematických kombinácií. Už v tejto skladbe naznačil, že bude autorom početných symfónií (12) a iných symfonických a vokálnosymfonických diel. Stojí za povšimnutie, že do architektúry diela autor zakomponoval aj tradičnú kontrapunktickú passacagliu a tak v rámci jednočasťovej skladby sa spája veľká sonátová forma s tradičnou technikou a formou kontrapunktu. Pôvodná partitúra skladby sa stratila a tak autor po pamäti dielo znova napísal roku 1943. Moyzesovi rovesníci potvrdili totožnosť tém a formy skladby s pôvodným znením. Dielo sa stalo súčasťou repertoáru popredných kvartetových telies. Roku 1932 ho interpretovalo aj svetoznáme České kvarteto v pražskom Spolku pre súčasnú hudbu.


(Ladislav Burlas, in: booklet k CD "Alexander Moyzes, Mikuláš Moyzes – String Quartets", Opus 1996, 912569-2)

X