O diele:

Martin Luther povedal, že najdôležitejšia pre nás je "živá, neustále sa obnovujúca viera". Ostatných desať rokov sa snažím svojimi duchovnými operami priblížiť zázrak viery ľuďom, ktorí ho ešte nepoznajú a svedčiť o tom, že Ježiš je tu s nami aj teraz, v tejto chvíli, v súčasnom čase.
Zámerom diela je ukázať dnešným ľuďom, ako i dnes môžeme mať blízko k Bohu a odovzdávať Mu svoje radosti i žiale. Ako sa môžeme oprieť o jeho lásku, len sa treba pokúsiť pochopiť a uvedomiť si to, čo dnes mnohým chýba: "Vôľa zbudovať sa, čiže pracovať celý život na svojom ľudskom sebazdokonaľovaní so srdcom plným lásky a porozumenia pre blížneho."
Evanjelium podľa Jána je i prvým možným krokom ľudí do vesmíru, veď ako povedal spisovateľ Coelho: "Boh nežije vo vesmíre, Boh je vesmír a my sme v Ňom..."
Preto, že cítim, že Ježiš je i dnes prítomný, hrajú a spievajú sólisti v civile, v oblečení dnešných čias.


(autor)

Prvé uvedenie na Slovensku

3. 7. 2010, Evanjelický chrám, Necpaly, SK
INTERPRETI: Peter Cingeľ (br), Katarína Krčmárová (s), Mária Eliášová (a), Ján Kapala (br), Peter Ďúrovec (br), Peter Šubert (br), Mária Schlosserová (act ), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Marián Svetlík (vn), Lujza Ďurišová (vc), Daniela Paľová (pf), Adrian Kokoš (dir.)
X