O diele:

Mitote (2009) je v jazyku indiánskych Toltékov hmla. Mentálna 'hmla', ktorá je mračnom myšlienok a tie sú v rozmanitých vzájomných vzťahoch. Myšlienky všedného dňa majú rôznu tiaž a dozrievaním sa učíme vážiť ich hodnotu. Zdrojom myšlienok sú všetky zmyslové vnemy, vnútorné a vonkajšie stretnutia a jemné, tajomné zmeny pozadia vedomia, ktorým hovoríme 'nálady'. Z pásu znie zvukový prúd rôznych záznamov stretnutí. Herec číta myšlienky dvoch skladateľov o treťom, už mŕtvom skladateľovi. Sochár ticho hovorí o nude a o invektívach. Maliar o povinnostiach. Grafik o inakosti a o Wagnerovi. Spisovateľka číta lyrické a stavebné poznámky a huslistka si pripomína slovami nočné mory. Všetci majú rôznu náladu. Z pásu ešte počuť útržky autorových skladieb. Na pódiu znie hudba: fragment z neznámej súčasnej opery a Ricercar pre dva klavíry. Na pódiu sú traja herci. Majú pripravený malý príbeh. O vzťahoch rôznych stupňov skutočnosti.


(autor, uvedené v rámci štúdie MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie. In: Slovenská hudba 36, 2010/1, s. 31.)

X