O diele: Č. 1-2 a 4-7 sú adaptáciou starších violových prelúdií.

X