Časti diela:
Hudbe zdar
Malý Janko
V diali, spomienka na domov
Pastiersky tanec
Radostné budovanie
Svadobné hody svrčkov
Vo veselej chyžke
Začiatočník v tanečnej
Dokonalý tanečník
Zmráka sa
Noc
Nástup do rannej práce v dobrej nálade

X