O diele:

Hudbu pre sláčikové kvarteto som venoval pamiatke výborného mladého huslistu a adepta kompozície Igora Garvanského, ktorý za dosiaľ neobjasnenej tragickej udalosti zahynul pred piatimi rokmi v novembri počas študijného pobytu v Obeschȕtzene. Za svojho krátkeho hudobníckeho života napísal len 3 opusy; zo štvrtého klavírneho opusu stihol napísať už len úvodnú Introdukciu. Toto zmysluplné torzo inšpirovalo k vzniku dvojautorskej (Garvanský-Valenta) klavírnej Malej suity (quasi passacaglie), v ktorej som úplne citoval jeho úvod. V ďalších častiach, ktoré náznakovo ilustrujú jeho život, som tematicky vychádzal jednak z jeho úvodného motívu, jednak z niektorých harmonicko-tektonických postupov. Na záver som pripojil svoj chorál napísaný v dávnejšej minulosti, ktorý tiež nadväzuje na motív Igorovej Introdukcie a ktorého textový obsah (v ďalšom citovaný) plne vystihuje i jeho životné krédo. Neskôr som toto dielko prepracoval i do niekoľkých inštrumentačných transkripcií, z ktorých jedna je i táto Hudba pre sláčikové kvarteto.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2010, s. 13.)

Časti diela:
Introdukcia (transkripcia Igorovej introdukcie pre klavír)
Toccatina (Rozlet poznania)
Romanca (Túžba mladosti)
Finale (Zlomený rozlet)
Epilóg (Chorál)


Prvé uvedenie na Slovensku

8. 11. 2010, Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
X