O diele:

V roku 1966 som napísal "Päť skladieb pre flautu a klavír" – čiastočne pod "dozorom" prof. A. Moyzesa. Bola to moja prvá skladba, ktorú vydal SHF a dodnes v reedícii (aj 3x) ju stále má v predajni Musica slovaca. Hrali ju desiatky flautistov, viacerí prominenti ju mali – majú v repertoári – V. Brunner, J. Figura a ďalší – nerátam poslucháčov konzervatória VŠMU. Flautu – aj pikolu som písal pre najrôznejšie príležitosti, scénické hudby, aj ako sólo aj ako "cantus firmus" v rôznych komorných i orchestrálnych skladbách. Radostná náladapre flautu a klavír je krátka, melodická, veselá skladba – viacerí flautisti pýtali niečo nové, veselé, tak je tu. Keď budem mať čas, iste urobím v takomto duchu aj viac skladbičiek, no ešte skôr treba dokončiť iné, už rozpracované veci.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2010, s. 19)

X