Časti diela:
Fanfáry
Kyrie
Gloria
Psalm (Magnificat)
Offertorium (Ave Maria)
Sanctus
Agnus Dei
Choral (Jesu dulcis memoria)


Prvé uvedenie na Slovensku

15. 9. 2008, Trnavské organové dni, Bazilika sv. Mikuláša, Trnava, SK
INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Peter Kollár (br), Stanislav Šurin (org), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

9. 10. 2009, Kostol sv. Terézie z Ávily, Budapešť, HU
INTERPRETI: Schola Cantorum Budapestiensis, Tamás Bubnó (dir.)
X