O diele:

Sergej Kopčák mi dal domácu úlohu: skomponuj niečo, čo by pasovalo k Zeljenkovej skladbe; sú v nej iba jeho tri slová: ‚Život pomalu končí.‘ Je napísané: ‚Neviem dňa, ani hodiny.‘ Ilja už vedel. Žiaľ, život autora kantáty Osvienčim skončil. Tak mi prišiel na um Paul Celan, ktorý zázrakom prežil nepredstaviteľnú hrôzu z čias ‚Mega-vraždenia‘, ako minulé storočie pomenoval Zbigniew Brzeziński. To, žiaľ, dodnes neprestalo. A tak patrí Mile Haugovej naša vďaka za kongeniálne prebásnenie Celanových ‚výkrikov do tmy‘ vyvolávajúcich Kierkegaardove ‚bázeň a chvenie‘.

Dielo vzniklo na objednávku festivalu Melos-Étos.


(autor, in: bulletin Melos-Étos 2011)

Prvé uvedenie na Slovensku

12. 11. 2011, Melos-Étos, Historická budova SNR, Bratislava, SK
INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

26. 9. 2012, Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL
INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
X