O diele: Cantico delle Creature je zhudobnením básne Laudes Creaturarum sv. Františka z Assisi z 13. storočia napísanej v starej taliančine s prvkami umbrijského dialektu. Sv. František napriek rôznym súženiam (choroby, slepota, stigmy, rozkol vo vnútri rádu atď.) chválil Boha za celé stvorenstvo. A práve tento rozpor medzi realitou žitou v tele úbožiaka a mystikou ducha dotýkajúceho sa hĺbky bytia, nevyhnutný k okúseniu skutočnej radosti, bol podnetom k tvorbe výrazovo a esteticky kontrastných plôch v celej skladbe.
(autor, In: Bulletin k autorskému koncertu)

Prvé uvedenie na Slovensku

26. 10. 2011, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
INTERPRETI: Quasars Ensemble, Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Ivan Buffa (dir.)
X