O diele:

Eclipse je hudobným zobrazením utrpenia a smrti v živote človeka. Ideovú predlohu tvorí novozákonný text: "Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: 'Heloi, heloi, lema sabakhtani?', čo v preklade znamená: 'Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?'" (Marek 15, 33 - 34) Dôležitou inšpiráciou boli okamihy osobnej kontemplácie pred obrazom Přijetí bolesti výtvarníka Martina Daniela Skočovského zachytávajúcom Kristovu ruku pribitú k drevu kríža.


(autor, In: CD booklet Cantico delle Creature)

Prvé uvedenie na Slovensku

26. 10. 2011, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
INTERPRETI: Eva Šušková (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Matúš Trávniček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
X