O diele:

Komorná symfónia má ambíciu pomocou minimálnych prostriedkov vytvoriť atmosféru silného vnútorného napätia. Je čistá vo svojej štruktúre, formálne presne vyvážená, využívajúca dvanásťtónový totál so sugestívnou náladou a zvláštnym vnútorným ťahom vytvoreným monotónnym triolovým rytmickým fenoménom. Základ kantilény v trúbke, ktorá je dôležitou súčasťou budovania dramatického oblúka, tvoria permutačné a interpolačné postupy so sériou. V zmysle hudobnej štruktúry kompozícia ani na okamih neuhne od svojej línie. Skladbu by som chcela venovať súboru Quasars.


(autorka, in: bulletin Nová slovenská hudba 2014, s. 41.)

Prvé uvedenie na Slovensku

3. 11. 2014, Ars Nova, Dom umenia, Košice, SK
INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
X