Prvé uvedenie na Slovensku

29. 4. 2012, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava, SK
INTERPRETI: Martin Gigac (dir.)
X