O diele:

Názov skladby Čakanie na Góreckého je parafrázou názvu známej hry Samuela Becketta. Zároveň je aj symbolickou pripomienkou a mojou osobnou poctou človeku, pre ktorého bola potreba byť v umení pravdivým (a to nielen pred sebou samým) jedinou možnou cestou. Po úvodnej téme, vyrastajúcej len z tónu es, nasleduje vlastná téma postavená na tónoch 7b (b, es, as, des, ges, ces, fes, heses) vhodne enharmonicky upravených (b, dis, gis, cis, fis, h, e, a), spracovaná na základe variačno-gradačného princípu a charakterových kontrastov. V závere skladby opäť dominuje jeden tón, tentoraz as.


(autor, in: bulletin 7b – Vladimír Bokes & sedem bokesovcov)

Prvé uvedenie na Slovensku

1. 6. 2012, Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
X