O diele:

Sectio Aurea – zlatý rez, je vlastne ideálnou mierou proporcie (nielen) v umení. Jeho aktívnou implementáciou do tektoniky hudobných skladieb sa zaoberali viacerí skladatelia – Karlheinz Stockhausen, Béla Bartók, ale tiež Vladimír Bokes. Práve v prípade jeho kompozícií je táto "božská proporcia" tým správnym kabalistickým kľúčom, odomykajúcim pozornému poslucháčovi skryté dimenzie jeho kompozícií. Názov mojej skladby symbolicky pripomína tento fakt. Motív zlatého rezu a jeho voľná reflexia tvorí jej kompozičnú pointu. Skladba nadväzuje na predchádzajúcu časť cyklu 7b (I. Buffa: Organismo) symbolicky – prostredníctvom "prechodového" tónu fes. Tento tón je takmer v celej skladbe permanentne rôznymi spôsobmi pripomínaný a tvorí akési tonálne centrum skladby, najmä jej okrajových dielov. V závere skladby tvorí tón heses pomyselný most k záverečnej časti cyklu 7b – Fúge V. Bokesa. Skladba je trojčasťová s reprízou. Okrajové časti prebiehajú v metrickej pulzácii postupnosti 1-1-2-3-5-8-5-3-2-1-1, symbolizujúcej "ideálne" miery stavebnej proporcie. Strednej časti dominuje kantiléna violončelového sóla, čo pre niekoho môže byť pripomienkou toho, že Vlado Bokes je pôvodne tiež violončelistom. Kolorit celej skladby som zámerne spracoval tak, aby z neho sálal duch školáckej nešikovnosti, ktorá bola tak typická pre moje učňovské roky. Nech je táto skladba úsmevnou pripomienkou Vladovej obdivuhodnej učiteľskej trpezlivosti.


(autor, in: bulletin 7b – Vladimír Bokes & sedem bokesovcov)

Prvé uvedenie na Slovensku

1. 6. 2012, Vladimír Bokes & sedem bokesovcov, Stanica, Žilina-Záriečie, SK
INTERPRETI: Ivan Buffa (dir.), Quasars Ensemble
X