Časti diela:
Nástup pracujúcich
Pieseň šťastného života
Ľudová veselica

X