O diele:

Melódia je ako myšlienka – môže byť hravá, banálna, vážna, neodbytná. Zanechá svoju stopu v pulzujúcom čase, na základe ktorej ju bezpečne spoznáme, ak sa po chvíli znovu vynorí z pradiva hlasov, hoci častokrát pozmenená. A podobne ako v prípade myšlienok, i z melódie sa môže v istom kontexte stať názor, ktorý si môžu iné hlasy osvojiť alebo naopak, predstavia protinázor v podobe inej melódie. Kontrapunktická protipozícia k sebe samej či k inej melódii- názoru potom presúva melódiu cez dimenziálnu bránu do paralelných svetov, kde všetky línie celkovej kompozície predstavujú súčasne samostatné časopriestorové osi. Sledovať v Melomanii melódiu vo všetkých jej dimenziách znamená sledovať pointu.

Z hľadiska formy je skladba koncipovaná ako séria kratších ritornelov, pričom celkové riešenie má podobu A-B-A. V podobe kontrastných dielov tu proti sebe stoja dva princípy – živelná a nespútaná melodická energia B-dielov a nesmierne asketická, strohá kontúra línií A-dielov, kde je melódia redukovaná až na jej holú, transcedentálnu podstatu – tóny. Logika kompozície je tu nie nepodobná typickej ľudskej životnej trajektórii – čím bližšie ku koncu, tým väčšia túžba po podstate. Skladba je venovaná Slovenskému komornému orchestru Bohdana Warchala, s úctou k majstrovstvu jeho hráčov.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2012, s. 28.)

Prvé uvedenie na Slovensku

12. 11. 2012, Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
X