O diele:

Snažil som sa hudobne vyjadriť obsah jednotlivých významových vrstiev textu na základe vlastného vnímania a jeho prežívania v osobnom živote. Odráža tiež špecifickú formu kontinuity hudobnej tradície v súčasnej paradigme a jej zasadenia do nášho prostredia tak, aby zrkadlili podstatu mnou žitej reality. V istom zmysle je táto skladba freskou či mozaikou plnou priam hmatateľných symbolov, ktoré neobvyklým spôsobom ožívajú práve v spojení textu s hudbou...


(autor, in: bulletin z premiérového uvedenia)

Prvé uvedenie na Slovensku

19. 2. 2014, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

4. 5. 2019, Niguliste kirik, Tallin, EE
INTERPRETI: Estónsky filharmonický komorný zbor, Kaspars Putniņš (dir.)
X