O diele: Venované prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtechovi Didimu.

Prvé uvedenie na Slovensku

2006, Štátna opera, Banská Bystrica, SK
X