Prvé uvedenie na Slovensku

2002, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, SK
X