Prvé uvedenie na Slovensku

2003, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, SK
X