Prvé uvedenie na Slovensku

10. 4. 2011, Divadelná sála Košického konzervatória, Košice, SK
INTERPRETI: Ladislav Tverďák (act ), Katarína Gurová (act ), Adriana Juhásová (act ), Peter Galdík (act ), Iveta Vajó Vladyková (s), Ján Bogdan (vc), Alžbeta Klasová (sx), Jaroslav Hodovanec (ac), Marek Belančat (gui), Attila Tverďák (elgui), Anton Faraonov (réžia)
X