Časti diela:
Nesiem vám noviny
Hajaj, búvaj sladko
Bratia pastuškovia
Už na holi sniežik poletuje

X