Časti diela:
Na zelenom grúni
Z jednej strani grúňa

X