Prvé uvedenie na Slovensku

13. 7. 2012, Drevený artikulárny kostol, Kežmarok, SK
INTERPRETI: Martin Mikuš (br), Radoslava Mičová (ms), Katarína Krčmárová (s), Ján Kapala (br), Milan Vonderka (vn), Zborový spevokol ECAV Kežmarok, Komorný orchester ZOE, Adrian Kokoš (dir.)
X