O diele:

Skladba Escape...vznikala od leta 1999 do mája 2000. Využíva motív B-A-C-H, ako symbol všetkého moderného a nového v hudbe. Jedným z hlavných stavebných prvkov skladby sú štruktúry raného a zároveň aj neskorého minimalizmu (najmä časť II., VII. A IX.) ako ich môžeme sledovať v tvorbe Philipa Glassa (druhá časť odkazuje na skladby z raného obdobia tvorby Glassa, Einstein na pláži, alebo Music with changing parst a deviata časť na Glassovu tvorbu z 90-tych rokov, napr. hudba k filmu Kundun). Skladba obsahuje aj prvky skomercionalizovaného punku, napr. tvorba skupiny Offspring (časti V. a VIII.) a tzv. „plážového“ popu (VII.). Možnosti tzv. „ready-madeov“ či „templates“ (šablón a preddefinovaných štruktúr) zasa využívajú časti III., IV., X. Tretia časť vychádza z modelov, aké ponúkajú syntetizátory „samohrajky“, štvrtá z možností programov typu Cubase a Cakewalk, kde sú preddefinované šablóny rôznych typov hudby (countrey, pop...). posledná, desiata časť ešte obsahuje citát z pomalej časti Mozartovho klavírneho koncertu A dur. Všetok východzí materiál je však nahliadaný cez prizmu regionálnej, provinčnej hudby. Skladba skúma možnosti formy v závislosti od minimalistickej hudby. V rámci jedného celku sa ocitnú časti trvajúce niekoľko sekúnd (IV.) a aj časti niekoľko minútové (IX.).


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2008, s. 65.)

Časti diela:
I. Something is Approaching / Niečo sa priblížilo
II. Escape / Útek
III. Escape / Útek
IV. Three Rapid Escapes / Tri náhle úteky
V. Escape / Útek
VI. Vision of Town / Vízia mesta
VII. Vision of Another Town / Vízia iného mesta
VIII. Escape / Útek
IX. Final Decision and Escape / Konečné rozhodnutie a útek
X. Surprise at the End of Your Way / Prekvapenie na konci Tvojej cesty

X