O diele:

Skladba na latinský text invokácie Veni Creator Spiritus pre soprán a sláčikové kvarteto je akousi alúziou na pôvodný zámer spievania posvätných textov v rámci kompletória katolíckej cirkvi. Vzývanie Ducha Svätého – tvoriaceho tvorcu sveta, ktorý je v čase a zároveň mimo čas, je vlastne mottom každej hudby, ktorá – tak ako Duch – vanie kam chce a ako najvyššia abstrakcia prináša krátky okamih poznania zakliateho do toku hudobného času. Tu sa mi vždy vynorí to Blakeovo „... vidieť svet v piesočnatom zrnku“. Večnosť, ktorá prebieha v okamihu.

Mojou osobnou skúsenosťou s tvorbou tejto skladby je i poznanie niečoho krehkého, čo sa stáva láskou i smrťou zároveň v ich sile, o ktorej vie iba Duch, kam smeruje, o túžbe po Božom vetre, ktorý strháva so sebou ľudské srdcia až za hranice večnosti. Hudobné zviditeľnenie tohto vzývania – invokácie, je mojím chabým pokusom hovoriť o Duchu v zrkadle toho, čo nazývame umenie.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2008, s. 37.)

X