O diele:

K napísaniu skladby ...d’une lettre à S. F. (...z listu pre S. F.) ma inšpiroval list z Freudovej korešpondencie, ktorý viedenský lekár publikoval v rámci svojej úvahy o náboženskom zážitku. Zaujala ma na ňom ostrosť jeho videnia, presnosť formulácií a zároveň skromnosť, pokora, či skôr rešpekt pred vecami viery, ktoré z tohto textu vyžarujú. Viacero pripomienok k osobe pisateľa listu mi vnuklo myšlienku pripojiť k sólovému nástroju ďalšieho aktéra – elektroniku. Nejde tu o snahu pretlmočiť obsah Freudovho textu do hudby cez prizmu môjho hudobného videnia a ani o ponor do psychoanalýzy. Obsah článku mi poslúžil ako podklad na formalizovanie hudobného materiálu.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2008, s. 65.)

Prvé uvedenie na Slovensku

14. 11. 2008, Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
INTERPRETI: Monika Štreitová (fl)
X