Časti diela:
Krásy v nás
Ľúbená
Modrý hrnček
Perly
Poslanie
Prázdno
Putovanie
Som
Vrásky lásky
Zaľúbená

X