Časti diela:
Dážď
Dúha
Hviezda žiarivá
Slniečko už vstalo
Spievať ti chcem

X