Časti diela:
Jarné kvietky
Malý dateľ
Morská hladina

X