Prvé uvedenie v zahraničí

14. 6. 2014, Aula FSS Masarykovej univerzity, Brno, CZ
INTERPRETI: Ars Brunensis Chorus, Spevácky zbor Technik, Dan Kalousek (dir.)

Prvé uvedenie na Slovensku

15. 6. 2014, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
INTERPRETI: Ars Brunensis Chorus, Spevácky zbor Technik, Dan Kalousek (dir.)
X