Časti diela:
Lesná tíšina
O starom strome
Lesné tam-tamy

X