Časti diela:
Lesná cestička
Ráno v horách
Svište

X