Časti diela:
Incipit: Ocieľka
Do pierok
Srdce plné farieb
Čas je pesnička
Tu
Na chrbte
Zo spánkov
Vločka
Tikot

X