O diele:

Kadiš sirôt je pre smútiaceho cestou k pokoju srdca práve vo chvíľach, keď je pocit straty blízkej osoby najsilnejší. Slová Kadiša nepoukazujú na smrť, ale smerujú k životu – oslavujú a velebia meno JHVH, ktorý dáva i berie. Idea a tematika modlitby rezonuje v rôznych typoch umenia, kde nachádzame veľa jej pendantov. Skladba Kaddish je venovaná pamiatke Marka Kopytmana, ktorý bol nielen mojím pedagógom a učiteľom, ale spájalo nás i dlhoročné priateľstvo. Hudobný proces skladby štrukturálne, proporčne i tektonicky vychádza zo stavby hymnusu. Kaddish bol skomponovaný na podnet a objednávku Štátneho komorného orchestra Žilina. Svoju hudbu vnímam ako organický tok celku vyznačujúci sa snahou o jednotnosť: vychádzajúc z prvotného hudobného substrátu, jadra – pretkaný hoketovou technikou – a zjednotený s mne vlastným materiálom charakteristickými chromatizujúcimi prvkami anticipujúcimi napätie a úzkymi intervalmi. Substanciou mojej hudby je expresivita, ľudské gestá a na Blízky východ späť poukazujúca prastará rezonancia.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2014, s. 57 – 58.)

Prvé uvedenie na Slovensku

6. 3. 2014, Dom umenia Fatra, Žilina, SK
INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
X