Časti diela:
Meluzínka
Do pierok
Rukáv / Chvíľa
Zranená voda
Z vody
Drevený koník
Bielučká
Kostolná myš
Kvety vĺn
Zvery
Nezábudka
Pavučina
Nesmelo
Azda
Tajomstvá / Z rozprávky
Oblaky lastúry
Srdce plné farieb
Na moment slnko
Praha & ruky
Voda
Sova

X