Časti diela:
intropromenada v bielom 3' 46''
princeznin autoportrét 2' 54''
pegas v triede 2' 02''
bláznivý mix 1' 45''
promenada v čiernom 2' 13''
srnčia kosť 1' 45''
pikola, lýra, violončelo 2' 12''
ale I. 1' 45''
promenada v modrom 3' 04''
skice zvierat 3' 11''
náčrtok 1' 04''
blue figures 3' 03''
promenada v červenom 3' 34''
gotické štúdie 3' 45''
babka, sliepky, bažant 2' 55''
ale II. 1'
promenada v hnedozelenom 5' 02''
prázdne papiere v skicári 0' 24''
prom-end v priesvitnom 1' 03''

X